Pris leie av hytte Hallingskarvet.

Under ser du priser for de forskjellige hyttene våre. Minimumsleie 3 døgn eller helg.

 

TIDSPUNKT HYTTE 30 HYTTE 31
Vinter 1 des. – 30. april
døgn 850 850
helg 2250 2250
uke 5000 5000
Uke 8/9, skolens vinterferie
døgn 1050 1050
helg 2900 2900
uke 6600 6600
Påske
påske 1, fredag – onsdag 6200 6200
påske 2, onsdag – 2. påskedag 8200 8200
Hele påsken 13800 13800
sommer – høst, 01. mai- 30.nov
døgn 650 650
helg 1900 1900
uke 3900 3900