Pris leie av hytte Hallingskarvet.

Under ser du priser for de forskjellige hyttene våre. Minimumsleie 3 døgn eller helg.

 

TIDSPUNKT HYTTE 9 HYTTE 30                              HYTTE  31
Vinter 1 des. – 30. april
døgn 750 850                                               850
helg 2250 2550                                            2550
uke 4400 5000                                            5000
Uke 8/9, skolens vinterferie
døgn 950 1050                                             1050
helg 2600 2900                                             2900
uke 5600 6600                                             6600
Påske
påske 1, fredag – onsdag 5200 6200                                              6200
påske 2, onsdag – 2. påskedag 7200 8200                                              8200
Hele påsken 11800 13800                                          13800
sommer – høst, 01. mai- 30.nov
døgn 600 650                                                 650
helg 1500 1900                                              1900
uke 3500 3900                                               3900